Wednesday, November 09, 2005

sakripisyo

ang hirap ng sitwasyon
ng kapatid ko ngayon,
kahit magandang hinaharap
sa buhay niya ay ganap.

dahil hindi lamang ito
ang mahalaga sa kanya,
ang minamahal niya sa buhay
ay kailangan pang maanyaya.

handa na pero hindi pa nakakasiguro
ano ang nilalaman ng puso ng isa,
ano ba ang mas matimbang sa kanya
sariling hangad o ang makapiling siya?

dumating na ang panahon
upang sa wakas ito ay matanto,
kung talaga nga bang kailangan
isa sa kanila ay magsakripisyo?

hindi na dapat mahirap isipin
kung iyon nga ba ay isang sakripisyo,
lalo na't ang kapalit ng sariling hangad
ay habang buhay sa piling ng mahal mo.

lagi kong dasal para sa kapatid ko,
matupad lahat ng pinapangarap niya,
kung tunay na ito ay para sa kanya

at sumasang-ayon sa ninanais Niya.

1 Comments:

Blogger mama_aly said...

kay hirap isipin
anong kahihinatnan
ngunit kung may dasal
di dapat mahirapan

ang lumikha'y
di siya pababayaan
ano mang pangyayari'y
para sa kabutihan

(you can end here now)

pag sinagot siya
o anong kaligayahan!
Ngunit kung hindi,
meron pa naman akong _______

(hehehe)

Wednesday, 09 November, 2005  

Post a Comment

<< Home