Saturday, December 31, 2005

pasasalamat

sa katapusan nitong taon
lubos ang aking pasasalamat
sa dami ng biyayang natanggap
sa kabilia ng mga pagsubok.

pagmamahalan naming mag-asawa
pag-unlad ng mga anak
at pagmamahalan nila sa isa't isa
kalusugan ng mga magulang
at mga nakakatandang kamag-anak
kaligayahang dulot ng pamilya
at ng mga kaibigang tunay
hanapbuhay na matiwasay
mga pagsusulit na nalampasan
pagkakataong makatulong sa iba
pag-asa sa bayan at sa kapwa
pag-alaala at pagbibigay puri sa diyos
kapanatagan ng loob dahil sa kanya.

sa pagsapit ng umaga, at ng bagong taon
laganap ang awa at biyaya ng diyos.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home